නිෂ්පාදන

  • Active Clay

    සක්‍රීය මැටි

    අයදුම්පත: එයට එළවළු තෙල්, ඛනිජ තෙල්, සත්ව තෙල්, එන්සයිම, මොනොසෝඩියම් ග්ලූටමේට්, පොලිඑතර්, සීනි, වයින් සහ වෙනත් adsorption decolorization සෑදිය හැකිය.

    රසායනික කර්මාන්තයේ දී, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ වෙනත් කර්මාන්ත ලෙස පෙරහන් කාරක, උත්ප්‍රේරක, adsorbent, desiccant, deodorizer, ජල පවිත්‍රකාරක, අපජල පවිත්‍රකාරක, decolorizer යනාදිය.