නිෂ්පාදන

 • Tourmaline Sand

  ටුවර්මලයින් වැලි

  අයදුම්පත

  1. ජලය සහ වාතය සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය.

  2. ප්‍රතිබැක්ටීරීය ආලේපනය වන අතර එය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල සහ නිවසේ විදුලි බලය භාවිතා කරයි.

  3. ප්‍රතිබැක්ටීරීය විෂබීජහරණය හා ඩියෝඩරීකරණය සමඟ සංයුක්ත පිඟන් මැටි.

  4. වර්ධනය වන භෝග කාලය කෙටි කිරීම සඳහා ටුවර්මැලයින් කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතා කළ හැකිය.