නිෂ්පාදන

  • Earthy Graphite

    පෘථිවි මිනිරන්

    අයදුම්පත: වාත්තු ආලේපන, තෙල් ක්ෂේත්‍ර කැනීම්, බැටරි කාබන් සැරයටිය, වානේ, වාත්තු ද්‍රව්‍ය, වර්තන ද්‍රව්‍ය, සායම්, ඉන්ධන, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ පේස්ට් මෙන්ම පැන්සල්, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ, බැටරි, ග්‍රැෆයිට් ඉමල්ෂන්, ඩෙසල්ෆියුරයිසර්, කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය , ඇන්ටිස්කිඩ් කාරකය, උණුකරන කාබරයිසර්, ඉන්ගෝට් වාත්තු ස්ලැග්, මිනිරන් දරණ සහ වෙනත් නිෂ්පාදන.