නිෂ්පාදන

  • minerals Talc price

    ඛනිජ ටැල්ක් මිල

    ටැල්ක්හි විශිෂ්ට භෞතික හා රසායනික ගුණාංග ඇත - එනම් ලිහිසි තෙල්, ප්‍රති-දුස්ස්රාවිතතාව, ප්‍රවාහ ආධාරක, ගිනි ප්‍රතිරෝධය, අම්ල ප්‍රතිරෝධය, පරිවරණය, ඉහළ ද්‍රවාංකය, රසායනික අක්‍රියතාව, හොඳ සැඟවීමේ බලය, මෘදු බව, හොඳ දීප්තිය, ශක්තිමත් adsorption යනාදිය. යෙදුම 1. රසායනික මට්ටම එය රබර්, ප්ලාස්ටික්, තීන්ත සහ වෙනත් රසායනික කර්මාන්තවල භාවිතා කළ හැකිය, පිරවුම ලෙස නිෂ්පාදන හැඩයේ ස්ථායිතාව වැඩි කිරීම, ආතන්ය ශක්තිය වැඩි කිරීම, ප්‍රස්ථාර ශක්තිය, සුළං ශක්තිය, පීඩන ශක්තිය, විරූපණය අඩු කිරීම ...
  • Talcum Powder

    ටැල්කම් පුයර

    ටැල්කම් කුඩු සාදනු ලබන්නේ රේමන්ඩ් මෝල හා අනෙකුත් අධි පීඩන ස්පර්ශයන් සමඟ ටැල්ක් ඇඹරීමෙනි.